HIỆU QUẢ TỪ LÀNG NGHỀ SINH VẬT CẢNH Ở YÊN LẬP
Vũ Trịnh (Đài TT Yên Lập) 30/10/2019 23:04

Trong những năm gần đây , các nhà vườn trong làng nghề sinh vật cảnh thôn Ngãi 5 Thị trấn Yên lập vẫn đang tích cực sản xuất ra những tác phẩm sinh vật cảnh phục vụ nhu cầu chơi...