Ủy ban nhân dân xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 522 lượt xem

Ủy ban nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Đỗ Mạnh Hà

Chủ tịch

0912910054

2.

Đinh Văn Đài

Phó Chủ tịch

0967136228