Tổ chức Chính trị - Xã hội
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 417 lượt xem

Tổ chức Chính trị - Xã hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

1

Nguyễn Đình Luận

CT MTTQ

0979409457

2

Nguyễn Hữu Tuấn

CT hội Nông dân

0368651297

3

Vũ Xuân Trường

CT hội CCB

0983587384

4

Nguyễn Thị Hồng Hà

CT hội Phụ nữ

0367203367

5

Nguyễn Phương Vy

BT đoàn TN

0389357645

6

Nguyễn Văn Chúc

CHT Ban chỉ huy Quân sự

0984491161

7

Đỗ Đình Mười

Trưởng Công an

0386451025

8

Nguyễn Thị Tuyết

CC Tài chính - KT

0977721170

9

Trương Quang Phú

CC Tài chính - KT

0913991678

10

Nguyễn Thị Thanh Huyền

CC Văn phòng TK

0981945666

11

Nguyễn Út Ngọc Mai

xaxCC Văn phòng TK

0979525591

12

Hoàng Thị Vương

CC địa chính XDMT

0967436555

13

Nguyễn Văn Bình

CC địa chính XDMT

0973764616

14

Hoàng Xuân Nội

CC địa chính XDMT

0975203252

15

Đinh Tiến Phú

CC Tư pháp hộ tịch

0393524845

16

Nguyễn Kim Ngân

CC Văn hóa XH

0986949318

17

Phạm Thị Hương Na

CC Văn hóa XH

0987482519