Hội đồng nhân dân xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 456 lượt xem

Hội đồng nhân dân xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Nguyễn Công Chính

Chủ tịch

0982 286 737

2.

Hà Xuân Thanh

Phó chủ tịch

0904843611