Đảng ủy xã
  • Cập nhật: 30/12/2019
  • Lượt xem: 606 lượt xem

Đảng ủy xã

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1.

Nguyễn Công Chính

Bí thư Đảng ủy

0982 286 737

2.

Nguyễn Đình Dũng

P. Bí thư Đảng ủy

0385 051 608